Áruházunkban sütiket ( Cookie ) használunk a felhasználói élmény növelésének érdekében.

Az oldalon erotikus tartalmú ruhadarabok is megjelennek bizonyos kategóriáknál.
Értem
Termékek Menü
   

Elállás / felmondás

Elállás és felmondás részletezése:

Vásárlónk 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni eszerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésesetén a szerződés teljesítése megkezdődött, jogosult 14 napon belül indokolásnélkül felmondani a szerződést. Azelállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével járle, amelyen a vásárló vagy az általa megjelölt átvevő, a fuvarozótól eltérőharmadik személy az utolsó termékátveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván,elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteleseljuttatni postán vagy elektronikus úton küldött levél útján az alábbi címekvalamelyikére:

HACKINFORM Kft.
1131 Budapest, Mosoly u. 19. fsz. 3.
Telefon: +36 70 342 9132
E-mail: foremashop@gmail.com

Ebből a célból felhasználhatja amellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkonforema.hu is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagybenyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyébnyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartósadathordozón (elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha afent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondásinyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, delegkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 naponbelül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást,ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyekamiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásosfuvarozásimódtól eltérő fuvarozásimódot választott. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazottfizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetésimód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásábólkifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddigvisszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogyazt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül,de legkésőbb elállásinyilatkozatánakközlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidőbetartottnak minősül, ha a 14 napos határidőletelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezettértékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésénekmegállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: HACKINFORM Kft. 1131 Budapest, Mosoly u. 19. fsz. 3.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomataz alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Számla sorszáma:  ..............................

A termék megnevezése (számlán szereplő név): ..............................

Vásárlás/átvétel időpontja: ..............................

Vásárló neve (számlán szereplő név): ..............................

Vásárló címe: ..............................

Vásárló aláírása: ..............................(papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: .....................,201....év ........................hó ....... nap

Speciális kereső
Méret
Facebook
Boldog névnapot!

Ma 2018. szeptember 24., Gellért, Mercédesz napja van.

Holnap Eufrozina, Kende napja lesz.